Suurõnnetuste vältimise Poliitika

AS DBT eesmärgiks tööstusohutuse valdkonnas on suurõnnetuste ja teiste ohtlike ohuolukordade vältimine BCT Terminalis, mis võivad tekitada kahju inimestele või keskkonnale, samuti materiaalset kahju.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks AS DBT ja BCT Terminali juhtkonnad järgivad alljärgnevaid põhimõtteid:
• ettevõtte tegevuse prioriteediks on suurõnnetuste ja teiste ohtlike
ohuolukordade vältimine BCT Terminalis;
• kaasaegse- ja ohutu tehnoloogia kasutamine BCT terminalis;
• süsteemne lähenemine tööstusohutuse tagamiseks;
• operatiivne riskijuhtimine;
• iga töötaja personaalne vastutus ettevõttes kehtestatud tööstus-,
keskkonna- ja tööohutuse nõuete järgimisel;
• aja-, inim-, finants- ja teiste oluliste ressursside olemasolu kindlustamine
suurõnnetuste ja teisi ohtlikke ohuolukordade ennetamiseks;
• töötajate ja väliste osapoolte teadlikkuse tõstmine ettevõtte tegevusest
tööstusohutuse, samuti kriisiolukordade vältimise ja likvideerimise
valdkondades;
• seadusandlikest aktidest tulenevate nõuete järgimine tööstusohutuse
valdkonnas;
• ettevõtte juhtkonna pühendumine tööstusohutuse kindlustamise
küsimustele;
• BCT Terminali turvasüsteemi pidev täiustamine ja kindlustamine.

Suurõnnetuste vältimise Poliitika realiseerimine on lahutamatu osa AS DBT ja BCT Terminali tegevuses.