DBT terminali tehnilised andmed

Pakendatud ja üldkaupade ladustamiseks DBT terminalis on järgmised hoiuplatsid:

  • lahtiseks ladustamiseks: 14 800 m2;
  • kinniseks ladustamiseks: 3 600 m2.

Puistekaupade hoiustamiseks mõeldud ladude üldine maht on 192 000 T:

  • 1 angaari tüüpi ladu mahuga kuni 70 000 T;
  • 8 kuppel-ladu mahtudega 8 000 kuni 26 000 T;
  • Sellise ladude kompleksi olemasolu lubab erinevaid kaupasid säilitada eraldi teineteisest, kindlustades sellega kaupade kvaliteedi ja omaduste pikaajalise säilivuse.

Terminali kai pikkuseks on 288 m.
Mere sügavus terminali kai juures on 14.4 m.

DBT terminal asub Muuga sadamas, mis paikneb 11 km kaugusel Tallinnast.

Juurdepääs DBT terminalile toimub kas meritsi, raudteed mööda või maantee kaudu.

AS DBT Muuga terminalis on:

Seadmedhulk
Portaalkraana1
Laevalaadur1
Vagunite tühjendamisjaamad2
Segamis- ja pakkimisseade1
--