DBT terminal Muugal

DBT terminal Muuga sadamas on üks kõige paremini tehniliselt varustatud ning modernsemaid terminale kogu Euroopa, mis on mõeldud nii meritsi, raudtee või maantee kaudu sissetuleva kauba ümberlaadimiseks.  Sadama tollivabas tsoonis asetseva terminali peamiseks äritegevuseks on puiste- ning üldkaupade ümberlaadimine. Kogu kaubavoost valdava osa moodustavad mineraalväetised. Tänu heale asukohale Ida-Lääs suunaliste transiidi-teede  lõikumisel Muuga sadamas, on terminal eriti atraktiivne nende mineraalväetiste tootjate jaoks, kes asuvad Venemaa loode või keskosas. Kauba transpordi ja logistika korraldamise suhtes terminali poolt pakutav teenuste kompleks, k.a. kvaliteetsete mineraalväetiste segude valmistamine, kindlustavad kauba kiire ja eduka liikumise kogu transpordiahelas.

DBT terminal Muuga sadamas – see on optimaalne lahend tänapäeva kompleksi valikul puistekaupade ümberlaadimisel!

Usaldusväärsus ja töökindlus, paindlikus, operatiivsus, kvaliteet ning protsesside ökoloogiline turvalisus – need on meie terminali võtmesuunad klientide vajaduste rahuldamisel.

Kuppel-ladude rajamise projekt tunnistati  Eestis 2001. aastal Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu poolt korraldatud konkursil “Aasta betoonehitis 2001” parimaks.

Osutatavate transiidi- ja muude teenuste kvaliteedi pideva tõstmise protsess toimub tänu kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO standardite nõuete igapäevasele täitmisele, samuti klientide vajaduste ja ootuste prioriteetset arvestamisele, kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide jõupingutustele ja ettevõtte kollektiivi ühtsustundele.

Vääriliseks tasuks saavutatud tulemuste ja oma töö pideva täiustamise eest oli AS-ile DBT 17. septembril 2001. aastal antud kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2000 standardi sertifikaat. 2018.-al aastal toimus DBT terminalis kvaliteedijuhtimise süsteemi kontroll-audit, mille tulemusena väljastati vastavuse sertifikaat ISO 9001:2015 standardi nõuetele.

Kvaliteedijuhtimissüsteem on pideva järelevalve all. Terminal on edukalt läbinud iga-aastased akrediteeritud inspekteerimisorganite poolt korraldatavad auditid.