Üldine informatsioon


AS DBT on Euroopa üks tehniliselt parimini varustatud, moodsamaid ning edukamaid ettevõtteid logistika ja transiidi valdkonnas. AS DBT asutati 1997. aasta juunis ning sellest ajast alates on pidevalt opereerinud kahe terminali kaudu Muuga ja Sillamäe sadamate tollivabatsoonis. Terminalides pakutakse klientidele nende kaupade ümberlaadimise ning ladustamise, samuti tootjatelt laevadeni ekspedeerimise teenuseid. Muuga sadamas asuvas DBT terminalis pakutakse kõiki mainitud teenuseid puistekaupade suhtes, k.a. ka mainitud kaupade segude koostamist ning paketeerimist suurtesse kottidesse. Sillamäe sadamas asuvas BCT terminalis pakutakse samasuguseid teenuseid veeldatud ja vedelate kaupade suhtes.

AS DBT terminalid:

DBT terminal, mis asub Muuga sadama tollivabas tsoonis, on mõeldud puistekaupade (peamiselt mineraalväetiste), ümberlaadimiseks ning ladustamiseks. Kuna Muuga sadam on aastaringselt navigeeritav ning Balti mere üks sügavamaid sadamaid, siis puiste- ning üldkaupade omanikele pakutakse kõiki transiiditeenuseid samuti aastaringselt. Mainitud teenuste hulgas on ka sellised teenused, nagu granuleeritud mineraalväetiste segude valmistamine ning kauba pakendamine.

BCT terminal asub Sillamäe sadama tollivabas tsoonis ja on ettenähtud vedelate väetiste (UAN) ning veeldatud ammoniaagi ümberlaadimiseks ning ladustamiseks.

Missioon

AS DBT missiooniks on kavliteetse transiidi teenuse osutamine keemiliste kaupade transportimisel ja ümberlaadimisel pikaajalistel alustel koos ohutuste tööstusprotsesside teostamisega keskkonda kahjustamata. Samuti ettevõtte juhtivate positsioonide kindlustamine Balti regioonis, suurendades omaniku tulu ning tagades kasumi stabiilse kasvu.

Visioon

AS DBT visiooniks on olla ka edaspidi regioonis kõige kliendisõbralikum, kõrgtehnoloogilisem ja konkurentsivõimelisem logistika- ja transiiditeenuseid pakkuv ettevõte.

Väärtused

Alates asutamisest on AS DBT põhiväärtusteks olnud:

  • klientide soovide ja vajaduste igakülgne ning kvaliteetne rahuldamisena;
  • arengu stabiilsus ja looduskaitse;
  • kõrge isikliku ning meeskonnavastutuse tunnetamine;
  • spetsialistide ja töötajate kvalifikatsiooni pidev parendamine;
  • ettevõtte kollektiivi kõrged ühtekuuluvustunne ning meeskonnavaim.

HUVITAVAD FAKTID

45000000

Lastitud tonni kaupa

3000

Lastitud laevu

194300

Töötunde kokku

85000

Suurim laev, МТ