Integreeritud juhtimissüsteemide eesmärgid

BCT terminali jaoks Sillamäe sadamas (AS DBT) integreeritud juhtimissüsteemide eesmärkideks keskkonnajuhtimise ja töötervishoiu- ja tööohutuse valdkondades on:

  1. Vähendada terminalis õnnetuste, avariiolukordade ja muude tööstusõnnetuste tekkimise riske. mis võivad ohustada inimeste elu ja tervist või tekitada keskkonnakahju, samuti kahju ettevõtte või kolmandate isikute omandile.
  2. Kindlustada ettevõtte töötajate pädevuse taseme ja allettevõtjate teadlikkuse pidevat tõusmist sellistes küsimustes, nagu tööohutus, keskkonna-alane ohutus, avariiolukordade ennetamine terminalis ning kahjude tekkimise ennetamine ettevõtte ja/või kolmandate isikute omandile.
  3. Kindlustada huvitatud osapoolte teadlikkuse tõstmist ettevõtte tegevusest sellistes valdkondades, nagu töötervishoid ja tööohutus, keskkonna-alane ohutus ja avariiolukordade ennetamine terminalil ning selle lähiümbruses.
  4. Optimaalselt kasutada loodusvarasid ja energia ja energiaallikaid.
  5. Pidevalt parendada töökeskkonda ja ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi eesmärgiga vähendada keskkonna-alaseid negatiivseid mõjusid, samuti traumade ja avariide arvu. Ning kindlustada terminali tegevuse vastavust seadusandlike ning muude normatiivsete aktide nõuetele.