AS DBT juhtimissüsteemide edukas kontrollaudit 2020

03.06.2020 / BY / IN Uudised

Akrediteeritud audiitorfirma Lloyd’s Register LRQA Eesti filiaali poolt viidi 18. ja 19. mail 2020 meie ettevõttes, AS DBT, läbi kaugjuhtimise teel kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiu ning tööohutuse juhtimissüsteemide auditi esimese kontrolli.

Eriolukorra tõttu lükkus auditi läbiviimine 2 kuud edasi võrreldes algselt planeerituga.

Auditi põhieesmärk oli tõendada ettevõtte juhtimissüsteemi vastavust standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele. Mainitud kontroll tõendas, et AS DBT integreeritud juhtimissüsteemid on jätkuvalt edukalt kasutuses, edasiarendatud ja vastavad olemasolevate standardite nõuetele.

Audiitorfirma poolt anti soovitus sertifikaatide jätkumiseks.