AS DBT edukalt läbis oma juhtimissüsteemi resertifitseerimise

22.03.2019 / BY / IN Uudised

AS DBT edukalt läbis oma juhtimissüsteemi resertifitseerimise kvaliteedijuhtimise, keskkonnajuhtimise ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemide osas.

Veebruaris ja märtsis 2019.a. rahvusvaheline akrediteeritud sertifitseerimise ettevõte Lloyd’s Register LRQA viis AS-i DBT Muuga terminalis, Sillamäe terminalis ning Tallinna kontoris läbi meie ettevõtte olemasolevate juhtimissüsteemide auditi, tõendamaks, et firmas rakendatav juhtimissüsteem vastab standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele käsitlusala piires.

Nimetatud auditi tulemusena kõik vastavad AS DBT juhtimissüsteemi sertifikaadid uuendati.

AS DBT juhtimissüsteemi oluliseks parendustegevuseks on selle täiendamine lähtuvalt uue ISO 45001:2018 standardi nõuetest.