Üleminek uuele ISO 9001:2015 standardile

09.08.2018 / BY / IN Uudised

07. – 08.08.2018 Metrosert AS viis AS DBT Muuga terminalis läbi kontrollauditi seoses üleminekuga kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001:2015 uuele versioonile.

Nimetatud kontrollaudit tõendas, et rakendatud juhtimissüsteem on vastavuses endise standardi ISO 9001:2008 nõuetega ja on olnud vastavuses ka ülemineku ajal uuele standardile.

AS DBT Muuga terminali kontrollauditi käigus ei tuvastatud ühtegi mittevastavust ja kvaliteedijuhtimise süsteem vastab uue standardi nõuetele käsitlusala piires.

Ettevõttes on määratletud kvaliteedijuhtimissüsteemi olulised nõuded, mida jälgitakse ja ajakohastatakse juhtkonna poolt regulaarselt.
AS DBT on rakendatud protsessipõhine lähenemisviis.

2017 aastal AS DBT-s teostati meeskonnatöö tulemusena põhjalik tegevusprotsesside riskide hindamine ning töötati välja vajalikud ohje meetmed riskide võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjususe pidev parendamine on meie ettevõttes tagatud töötajate teadlikkuse pideva ja sihipärase tõstmisega.

Üleminek uuele ISO 9001:2015 standardile on tõendus selle kohta, et AS DBT tegevusprotsesside kvaliteedi küsimused on jätkuvalt esmase prioriteediga.