Sillamäe terminalis toimusid üleminekuauditid uute standardiversioonide

28.03.2018 / BY / IN Uudised

07.03 ja 13.03.2018 viidi läbi Lloyd’s Register LRQA poolt AS DBT uutele standardiversioonidele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 üleminekuaudit.

Auditi kontrollvisiit tõendas, et juhtimissüsteemid on rakendatud, vastavuses standardite ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 nõuetega. Juhtimissüsteemid olid töös hoitud ka üleminekuprotsessi ajal ning vastasid varasematele standardiversioonidele.

Sillamäe terminali ja Tallinna kontori integreeritud juhtimissüsteemid vastavad nõuetele käsitlusala piires, neid on töös hoitud ning edasiarendatud. Üleminek uutele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standarditele on tõendus juhtimissüsteemide pidevast parendamisest.

Ettevõttes on määratletud kvaliteedijuhtimissüsteemi olulised nõuded, mida jälgitakse juhtkonna poolt ja ajakohastatakse regulaarselt. AS DBT on rakendatud protsessipõhine lähenemisviis.
Meeskonnatöö tulemusel teostati 2017 põhjalik ettevõtte protsesside riskide hindamine ning töötati välja vajalikud ohje meetmed riskide negatiivsete mõjude leevendamiseks.

AS DBT töötajate teadlikkuse tõstmisega tagatakse integreeritud juhtimissüsteemi mõjususe pidev parendamine.

Aastal 2019 on ettevõte planeerinud juurutada ning üle minna.