AS DBT Muuga terminali kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimine

17.08.2016 / BY / IN Category

16.08 – 17.08.2016  toimus AS DBT Muuga terminalis kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimisaudit, mis viidi läbi AS Metrosert audiitorite poolt.

Organisatsioonis järgitakse kehtestatud kvaliteedipoliitikat ning kvaliteedieesmärkide täitmist jälgitakse regulaarselt.
AS DBT-s töötab erialaselt pädev personal. Ettevõttes on tagatud tööks vajalik töökeskkond ja infrastruktuur. Ettevõtte põhitegevuse planeerimine, info edastamine, protsesside ja teenuse seire ning mõõtmine toimub operatiivselt. Tööprotsessid toimivad ohjatult. Klientide tagasiside organisatsiooni tegevusele on hinnatud väga heaks.
Organisatsioonis rakendatud juhtimissüsteem toimib jätkuvalt vastavuses standardi nõuetega. Ettevõtte enda poolt kehtestatud ja rakendatud nõuded on mõjusad ning panustavad organisatsiooni poliitika ja eesmärkide saavutamisse.
Audiitorite seisukoht on, et kvaliteedijuhtimissüsteemi on ajakohaselt arendatud ja parendatud. Auditi käigus mittevastavusi ei fikseeritud.
Rõõmu sügavaimaks väljenduseks on midagi teha!  William Shakespeare (1564 – 1616) «Troilus ja Cressida»