About us


AS DBT on Euroopa üks tehniliselt parimini varustatud, moodsamaid ning edukamaid ettevõtteid logistika ja transiidi valdkonnas. AS DBT asutati 1997. aasta juunis ning sellest ajast alates on pidevalt opereerinud kahe terminali kaudu Muuga ja Sillamäe sadamate tollivabatsoonis. Terminalides pakutakse klientidele nende kaupade ümberlaadimise ning ladustamise, samuti tootjatelt laevadeni ekspedeerimise teenuseid. Muuga sadamas asuvas DBT terminalis pakutakse kõiki mainitud teenuseid puistekaupade suhtes, k.a. ka mainitud kaupade segude koostamist ning paketeerimist suurtesse kottidesse. Sillamäe sadamas asuvas BCT terminalis pakutakse samasuguseid teenuseid veeldatud ja vedelate kaupade suhtes.

AS DBT terminalid:

DBT terminal, mis asub Muuga sadama tollivabas tsoonis, on mõeldud puistekaupade (peamiselt mineraalväetiste), ümberlaadimiseks ning ladustamiseks. Kuna Muuga sadam on aastaringselt navigeeritav ning Balti mere üks sügavamaid sadamaid, siis puiste- ning üldkaupade omanikele pakutakse kõiki transiiditeenuseid samuti aastaringselt. Mainitud teenuste hulgas on ka sellised teenused, nagu granuleeritud mineraalväetiste segude valmistamine ning kauba pakendamine.

BCT terminal asub Sillamäe sadama tollivabas tsoonis ja on ettenähtud vedelate väetiste (UAN) ning veeldatud ammoniaagi ümberlaadimiseks ning ladustamiseks.

Missioon

AS DBT klientideks on vedelate väetiste ja kemikaalide, samuti puistmineraalväetiste omanikud, kellele me pakume Muuga ja Sillamäe sadamates selliseid teenuseid nagu kauba ümberlaadimine, ladustamine, puistekaupade segamine, pakendamine big-bag‘idesse, jne.

Kiirus, kindlus ja usaldusväärsus, operatiivsus ja pidev pakutavate teenuste kvaliteedi taseme parendamine, samuti tööstusprotsesside ökoloogiline ohutus – need on AS DBT tegevuse põhiprintsiibid ja arengusuunad edu saavutamisel klientide vajaduste realiseerimisel.

Kõikides oma tegevustes väärtustame pikaaegseid kliendisuhteid, pakkudes oma klientidele ainult parima kvaliteediga teenuseid.

Visioon

AS DBT visiooniks on olla ka edaspidi regioonis kõige kliendisõbralikum, kõrgtehnoloogilisem ja konkurentsivõimelisem logistika- ja transiiditeenuseid pakkuv ettevõte.

Väärtused

Alates asutamisest on AS DBT põhiväärtusteks olnud:

  • klientide soovide ja vajaduste igakülgne ning kvaliteetne rahuldamisena;
  • arengu stabiilsus ja looduskaitse;
  • kõrge isikliku ning meeskonnavastutuse tunnetamine;
  • spetsialistide ja töötajate kvalifikatsiooni pidev parendamine;
  • ettevõtte kollektiivi kõrged ühtekuuluvustunne ning meeskonnavaim.

HUVITAVAD FAKTID

18000000

Lastitud tonni kaupa

2500

Lastitud laevu

174300

Töötunde kokku

85000

Suurim laev, МТ